Geen zorgen over uw privacy

Geen zorgen over uw privacy

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Als uitvaartondernemer zijn wij gemachtigd uw persoonsgegevens te gebruiken omdat wij anders ons werk niet kunnen doen.

Hoe gebruiken en verwerken wij uw (persoons)gegevens?

Wij stellen het uitvaartdossier samen met daarin alle relevante gegevens, documenten en afspraken die betrekking hebben op de uitvaart.

Contactgegevens: naam, adres, telefoonnummer en emailadres.

Wij leggen deze gegevens vast en gebruiken het voor de volgende zaken:

– Contact onderhouden over de invulling van de uitvaart

– Het mailen van de kostenindicatie en de uitwerking van de

Uitvaart (in de meeste gevallen overhandigen en bespreken wij de kostenindicatie persoonlijk).

– We gebruiken het adres van de opdrachtgever voor de uiteindelijke factuur van de uitvaart(begeleiding)

– We gebruiken het adres van de opdrachtgever (of in overleg het adres van een van de andere naasten) voor op de rouwkaart als correspondentie-adres

Uw persoonsgegevens als rechthebbende:

Uw relatie tot de overledene, geboortedatum/plaats en kopie ID

Wij leggen deze gegevens vast en gebruiken het voor de volgende zaken:

-Verzoek tot uitkering bij een verzekeraar, in het geval van een uitvaartpolis (kopie ID is dan verplicht)

-Wij geven de gegevens van de rechthebbende op het graf of de as-overblijfselen door aan hetzij het crematorium, hetzij de begraafplaats. (geen kopie ID nodig)

Bewaartijd van het dossier is 7 jaren.

Met uitzondering van het kopie ID. Deze wordt verwijderd nadat de uitkering heeft plaatsgevonden.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor zaken die nodig zijn om de uitvaart te regelen.