Voorkant van het boek Weduwen
Lisette Schuitemaker

Lisette Schuitemaker is de auteur van Weduwen, hoe werkt dat?

In gesprek met weduwen

Lisette Schuitemaker gaat in gesprek met vrouwen die zichzelf opnieuw hebben leren kennen nadat hun geliefde is overleden. Er zijn overeenkomsten en er zijn verschillen in hoe de vrouwen hun weduwe-schap ervaren, doorleven en vormgeven.

Onzekerheid van vrienden en familie

De vragen ‘Hoe ga ik om met iemand die in rouw is?’ ‘Wat moet ik juist wel of juist niet doen?’ ‘Doe ik het wel goed?’ komen ook ter sprake. Heel nuttig voor iedereen die zich die vragen ook wel eens stelt. Wij allen verliezen geliefden en wij allen kennen waarschijnlijk die onzekerheid met ‘En wat dan? Hoe doe je dat?

Bij Rooshert ligt het boek al op tafel.

Jezelf opnieuw leren kennen

Verschillende vrouwen doen hun verhaal en vertellen ons hoe ze hun nieuwe bestaan invullen. Wat werkt wel? Hoe dan? Wat is echt bijna niet te doen? Ondanks groot verdriet en diepe rouw zijn er ook pluspunten zo blijkt.

Weduwewinst

Weduwewinst: een term uit het boek. ‘De opbrengst van de innerlijke weg die je loopt wanneer je bewust omgaat met wat je in je rouw tegenkomt.’ En dat klinkt hoopgevend. Dat het verlies je ook iets moois oplevert, na een tijdje.

Er dwars doorheen

Het zijn allemaal vrouwen die uitvinden wie ze in de nieuwe hoedanigheid zelf kunnen zijn. Ze komen niet zozeer over het verlies heen, ze gaan er dwars doorheen. Een boek ter ondersteuning. Voor weduwen en hun familie en vrienden. Voor meer begrip, steun en bevestiging.

En voor iedereen die zich afvraagt ‘hoe werkt dat?’

In dit boek is weduwen ook een werkwoord. Net zoals rouwen hard werken is.

Het boek is te bestellen via meerdere kanalen natuurlijk. Maar natuurlijk ook via de website van Lisette Schuitemaker.

 

Gaat Yarden failliet?

Maar liefst één miljoen polishouders van uitvaartverzekeraar Yarden loopt het risico dat de verzekeraar failliet gaat.

Rooshert heeft navraag gedaan bij Wilfred Mooij van Geijsel Kroon hoe het zit. Wilfred legt uit dat Yarden in het verleden bij de verkoop van natura uitvaartverzekeringen een aantal toezeggingen heeft gedaan die zij inmiddels niet meer volledig na kan komen.

Yarden komt geld te kort.

Tegenover de verzekerde diensten rond een uitvaart moet een uitvaartverzekeraar kapitaalgaranties hebben. Bij de meeste verzekeraars zijn deze kapitaalgaranties twee keer de aangegane verplichtingen, oftewel 200%. Bij Yarden ligt deze lange termijngarantie vermoedelijk onder de 25%. Dat betekent dat Yarden voor iedere nog uit te voeren uitvaart van bijvoorbeeld €10.000 minder dan € 2.500 beschikbaar heeft. Dat gaat natuurlijk niet goed.

Dela reddende engel?

Yarden leek te worden gered door concurrent Dela. Dela was bereid de nodige extra garantie te geven, maar dan moesten de polissen van ongeveer 390.000 verzekerden fors versoberd worden. In plaats van harde geïndexeerde toezeggingen rondom de uitvaart zouden de toezegging worden omgebouwd naar vaste bedragen (€ 3.500) die dan niet verder zouden worden geïndexeerd. Dit betekent dat nabestaanden worden opgezadeld met forse bijbetalingen terwijl de uitvaart in het verleden wel goed was verzekerd.

Negentien polishouders hebben bij de kantonrechter in Almere weten af te dwingen dat hun uitvaartpolissen niet mogen worden aangepast. Dela heeft daarop besloten af te zien van de overname van Yarden.

Hoe het nu verder gaat met Yarden is onduidelijk.

Maar wat kunt u nou doen als u een uitvaartpolis van Yarden heeft?

Het is verstandig om uw uitvaartverzekering na te lopen en zelf of met een goede adviseur naar de Yarden-voorwaarden te kijken. Yarden blijkt namelijk een keurige afkoopregeling te hebben voor verzekerden die jarenlang trouw premie hebben betaald. Onder bepaalde omstandigheden kunnen zij maar liefst 80% van hun inleg opeisen en dat kan gelet op de dekkingsgraad achteraf weleens een verstandige beslissing blijken te zijn.

Uw uitvaartwensen actualiseren.

Daarnaast is dit een goed moment om na te denken over uw uitvaartwensen. Zijn deze nog hetzelfde als toen u uw uitvaartverzekering afsloot? Wij kunnen u daar bij helpen en u ook een actuele kostenindicatie van uw uitvaartwensen geven zodat u met een gerust hart verder kunt.

Rooshert Laatste Wensenboekje

Wij sturen u graag ons Laatste Wensenboekje toe zodat u uw uitvaartwensen nog eens goed kunt overdenken en vastleggen. U krijgt daarbij ook ons inspiratieboekje Heimwee & Hoop waar mooie korte teksten in staan. Wilt u de boekjes per post ontvangen stuurt u dan een mail naar post@rooshert.nl.

Of u kunt hieronder klikken om het Wensenboekje te downloaden.

Ik wil graag het Wensenboekje downloaden.