Rooshert Uitvaarten in tijden van corona: update per 14 oktober

En opnieuw zijn de maatregelen aangescherpt in verband met de toename aan besmettingen en ziekenhuisopnames.

Ondanks de aanscherpingen van de maatregelen op de groepsgrootte in openbare ruimtes, blijven uitvaarten uitgezonderd.

Als het afscheid en het samenzijn nadien op dezelfde locatie plaatsvinden, zijn ook deze uitgezonderd van de aangescherpte maatregelen. Dat betekent dat er nog steeds een hapje en een drankje mag worden geserveerd. Wel moet iedereen zitten aan tafel.

Vanaf woensdagavond 22.00 uur is het dragen van een mondkapje ‘verplicht’ als mensen bewegen. Wanneer mensen zitten, mogen ze af.

Gezond verstand, Corona-maatregelen en de uitvaart

Wij zullen steeds, in overleg met u, de familie waarvoor wij werken, ons gezonde verstand blijven gebruiken om zoveel mogelijk risico’s te kunnen vermijden.

Wij denken met u mee om binnen de Covid-19 maatregelen toch goed en liefdevol afscheid te nemen van uw geliefde.  Er kan heel veel niet meer maar er zijn ook mooie, alternatieve, bijzondere afscheidsrituelen ontstaan de afgelopen tijd. ‘Wat kan er nog wel?’ is de vraag waarop wij antwoord geven.

De laatste maanden zijn noodgedwongen hele kleine, intieme uitvaarten ontstaan. De ervaring van de afgelopen tijd is echter ook heel positief: de nabestaanden hebben de kleine afscheidsbijeenkomsten ervaren als heel bijzonder, waardevol, intiem.

De kleine cirkel om een overledene heen voelt zich vaak vrijer om te spreken, te zingen, te musiceren. Kinderen en kleinkinderen durven meer omdat ze zich minder bekeken voelen en ook omdat ze zich nog verantwoordelijker weten om nu invulling aan het afscheid te geven.  Mensen die wat verder weg staan vinden manieren om toch hun medeleven en verdriet te uiten. Met elkaar vinden alle betrokkenen elkaar, op afstand, in hun rouw, in saamhorigheid. Het is een hele bijzondere tijd.

 

 • En steeds geldt: 1,5 meter afstand houden.
 • Men mag na de afscheidsbijeenkomst weer met elkaar wat drinken en eten. Per locatie kan dit verschillen. Niet overal is het mogelijk de 1.5 meter afstand te houden. En het personeel wil zich veilig voelen. We houden rekening met iedereen.
 • Iedere situatie vraagt om opnieuw onderzoeken wat wel en niet kan. Dit kan per (uitvaart)lokatie verschillen omdat het aantal toegestane mensen afhangt van de oppervlakte van een ruimte.
 • Wij zijn voortdurend op zoek naar alternatieve locaties waar wel ruimte is voor 100 mensen die ook nog 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.
 • Denkt u hierbij aan theaterzalen, kerken, parken, buitenplekken, culturele ruimtes etc. Het uitwijken naar een locatie iets verder weg kan wellicht een hele goede optie zijn. En met goed weer is een plek buiten een fijne optie.
 • Wij zijn in overleg met een hele charmante, zeer veelzijdige, locatie net buiten Amsterdam, waar veel mogelijk is. Wij blijven zoeken naar nieuwe locaties met mogelijkheden. De lijst groeit.

Overleden aan Corona

 • Bij een door Corona-overledene is volgens het RIVM – nadat de overledene verzorgd is en bij voorkeur 24 uur in koelruimte is geweest – de kans op verspreiding van het virus klein en zijn er geen beperkingen voor rouwbezoek.
 • Mensen die ziek zijn: hoesten, niezen en verhoging hebben, worden geacht thuis te blijven en kunnen/mogen niet op rouwbezoek komen of aanwezig te zijn op de afscheidsbijeenkomst. Voor nabestaanden in de 1ste lijn, met lichte corona/griep verschijnselen, zoeken we samen naar veilige oplossingen, minimaal verplicht is een chirurgisch mondmasker.
 • Wij zullen zelf zo veel mogelijk afstand houden ter bescherming van onszelf en omdat wij graag zo gezond mogelijk willen blijven om te kunnen blijven werken.

In de praktijk

 • De laatste verzorging doen we – voor uw en onze veiligheid – in principe niet meer samen met nabestaanden omdat we de gewenste afstand van 1,5 meter dan niet kunnen houden. De verzorging wordt gedaan door twee professionele verzorgers die de beschikking hebben over alle noodzakelijke beschermingsmiddelen.
 • Indien u zelf de overledene wilt verzorgen dan kan dat. Wij kunnen hiervoor begeleiding op afstand geven. Dit gebeurt altijd na duidelijk overleg en wat er werkelijk kan zal per situatie verschillen.
 • Thuisopbaring is mogelijk maar ook hier gelden afspraken die per situatie kunnen verschillen. Wij leveren zo mogelijk maatwerk.
 • Een goed alternatief voor een thuisopbaring is een 24 uurskamer in een van de Amsterdams uitvaartcentra. U krijgt een eigen sleutel. Hierdoor kunt u op uw eigen moment familie en vrienden op rouwbezoek uitnodigen. Het blijft belangrijk dat u de Covid-19 maatregelen in acht neemt.
 • Opbaren kan in kist of mand, baar en lijkwade kan in principe. Per situatie bekijken we wat mogelijk is. Wij zullen adviseren wat wij in uw situatie het beste vinden.
 • Kennisgeving van het overlijden en betrokkenheid bij de uitvaart:
 • Een papieren rouwkaart kan natuurlijk gemaakt en verstuurd worden. U moet nadenken over wie wel en wie niet fysiek aanwezig kunnen zijn bij de uitvaart.
 • Voor hen die niet aanwezig kunnen zijn zijn er alternatieven om toch betrokken te zijn bij het afscheid, bij u. Denkt u aan online herdenken en condoleren. Sommige families maken een facebookpagina.
 • Veel van de uitvaart-locaties bieden nu live-streaming aan. Dit houdt in dat mensen op afstand de afscheidsbijeenkomst kunnen volgen en op die manier meebeleven. Daar waar dit nog niet standaard mogelijk is kan Rooshert dit voor u inhuren.
 • Er worden erehagen gevormd in de straat van de overledene, bij de aankomst bij de begraafplaats, bij de voetbalclub waar de rouwauto doorheen rijdt etc. Hierin is van alles mogelijk. De anderhalve meter afstand is altijd leidraad maar toch..!
 • In Amsterdam kan de overledene doorheen de grachten gevaren worden en kan er een laatste (bloemen)groet gebracht worden door vrienden en betrokkenen die op de wal staan.
 • Men kan op het moment van uitvaren tegelijkertijd, waar men ook is, naar dezelfde muziek luisteren. Een meditatie-moment van stilte hebben. En zo zijn er allerlei bijzondere nieuwe rituelen die ontstaan zijn in deze tijd van verstilling en afstand.
 • Wij van Rooshert hopen en ervaren dat verstilling en afstand niet hoeft te leiden tot verkilling en eenzaamheid maar dat er juist nu meer lieve aandacht voor elkaar is.
 • Bij iedere uitvaart die wij begeleiden zullen wij meedenken en zorgzaam zijn in onze aandacht voor de nabestaanden die afscheid nemen van hun geliefde, ook nu het anders moet in deze tijd van Corona.

 

 

 

 

 

 

 

 

Grote liefde spreekt uit klein gebaar.

Liefdevolle bloemetjes voor mama.

Rouwbloemen en troostbloemen

Bloemen om de overledene te eren. Dat doen we graag en we willen er ook iets mee zeggen. We denken zorgvuldig na over welke bloemen we kiezen. Waar hield de overledene van? Is er een speciale bloem die belangrijk is? Of kiezen we voor bepaalde kleuren? Onder het kopje Inspiratie/bloemen vindt u informatie over de symbolische betekenis van een aantal bloemen.

Groots en meeslepend

De meest uitbundige en weelderige bloemwerken komen voorbij tijdens de uitvaarten die wij begeleiden. Veel van de bloemstukken zijn prachtig. Vaak is er heel bewust gekozen voor een sfeer of stijl. Soms ook helemaal niet en dat is eigenlijk jammer. Want veel mensen denken dat ‘iets hoort’. Dat je verplicht bent om een bloemstuk te laten bezorgen of mee te nemen naar een uitvaart. Maar niets moet. En groots en meeslepend mag en kan veelzeggend zijn maar het kan en mag ook best anders.

Klein en fijn

U mag ook zelf iets maken. Of een paar lieve bloemetjes plukken. Of een plantenbakje maken. Zeker voor een begrafenis is dat heel mooi. De troost zit hem veel meer in het gebaar en de aandacht waarmee u bloemen uitkiest en meeneemt voor de overledene en de nabestaanden.

Het kleinste bloemwerkje van de liefste dochter voor de liefste mama

Bij de uitvaart van een lieve mama hebben op mij de bloemetjes van de lieve dochter de meeste indruk op mij gemaakt. Er sprak zoveel tederheid en liefde uit. Ze droeg het tuiltje steeds met zich mee tijdens de hele uitvaart. Legde ze soms even neer en nam ze dan weer op. Uiteindelijk waren het deze kleine bloemetjes die met mama meegingen tijdens de crematie. Gekoesterd tot het laatste moment.

Plantjes rond de overledene

Plantjes kunnen prachtig op een graf achtergelaten worden natuurlijk. Dan blijven de plantjes bij de overledene. Indien het een crematie betreft is kan het ook heel mooi zijn om kleine plantjes rond de kist of mand te zetten tijdens de afscheidsbijeenkomst. De plantjes kunnen na de uitvaart worden verdeeld onder de nabestaanden en familie. Een lief aandenken van nieuw leven en symbool van hoop en vertrouwen.

Plantjes rondom de overledene

Symbool voor hoop en vertrouwen